Sayfa Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz

DENEME1

DENEME2

DENEME3

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.


Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.


Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.


Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı herşeyden önemlidir,hele hele her an beraber saatlerinizi geçirdiğiniz çalışanlarınızın sağlıkları daha da önem arz etmektedir.


Kuruluşunuza sunabileceğimiz Sağlık Taramaları aşağıdadır;

 • AKCİĞER FİLMİ
 • BUN
 • ODYO
 • SFT
 • EKG
 • TAM KAN
 • TİT
 • ÜRE
 • KREATİN
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • PORTÖR
 • ANTI HBS
 • ANTI HCV
 • ANTI HIV
 • BRUCELLA
 • BURUN KÜLTÜRÜ
 • BOĞAZ KÜLTÜRÜ
 • GAİTA KÜLTÜRÜ