Sayfa Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz

DENEME1

DENEME2

DENEME3


 • √ PERKEM İSGYS yazılımı üzerinden tüm yapılan ve yapılacak çalışmları izlemek, kayıtları görmek ve raporlamak.

 • İSG Politakası oluşturma , revize etme, geliştirme

 • İSG İçyönerge oluşturma , revize etme, geliştirme

 • İSG Organizasyon şeması oluşturma , revize etme, geliştirme

 • Kuruluşa özgü Mevzuat Takip sistemini oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

 • Kuruluş Çalışanlarının Özlük Dosyasını elektronik ortamda tutma

 • Çalışan ve Formen Temsilcilerinin belirlenmesi

 • KKD Zimmet Tutanaklarının yapılması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

 • Yıllık Eğitim Planının hazırlanması

 • Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması

 • Acil Durum Eylem Planının hazırlanması

 • Acil Durum Eylem Tatbikatlarının yapılmasını sağlamak

 • Acil Durum ekipmanlarının belirlenmesi periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak

 • Destek Ekibinin belirlenmesi

 • İSG Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi

 • İSG Kurul Ekibinin belirlenmesi

 • Sağlık Taramalarının yapılmasını sağlamak

 • Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Muayenelerini yapmak.

 • Kuruluşta yer alan İş Ekipmanları belirlemek bunların Kullanım, Bakım Onarım Talimatlarını hazırlanmasına danışmanlık yapmak. Periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

 • Kuruluşta kullanılan tüm kimyasaların belirlenmesi sağlamak MSDS formlarının tedarik edilmesinde danışmanlık yapmak.

 • Yıllık Çalışma ve Değerlendirme Raporlarını Hazırlamak.

 • Çalışma İzni gerektiren çalışmaları belirlenmesi Çalışma İzin Telep ve Faaliyet Formlarının oluşturulmasında danışmanlık yapmak.

 • Ramakkala ve Kaza formlarının oluşturulmasında danışmanlık yapmak.